Professors

Muhammad Adika Nugraha, S. Pd., M. Pd.

Dosen Prodi Pendidikan Sejarah

Nana Mardiana, S.Pd, M.Pd

Dosen Prodi Pendidikan Fisika

Rachmat Rizaldi, S.Pd, M.Pd

Dosen Prodi Pendidikan Fisika

Syahlan, S.Pd, M.Pd

Dosen Prodi Pendidikan Matematika

Muhammad Daut Siagian, S.Pd, M.Pd

Dosen Prodi Pendidikan Matematika

Uswatun Hasanah S, S.Pd, M.Pd

Dosen Prodi Pendidikan Kimia

Tuti Hardianti, S.Pd, M.Pd

Dosen Prodi Pendidikan Fisika

Kontak

Biro Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Kampus Induk UISU

Jl. Sisingamangaraja XII, Kelurahan Teladan, Medan, Indonesia

Email: fkip@uisu.ac.id | Telp. (061) 7869790

TOP